Udruga ličana župe Boričevac

o nama

Proglašenjem neovisnosti Republike Hrvatske stvoreni su prvi uvjeti za javno okupljanje prognanika iz Župe Boričevac koji u progonstvu borave od ljeta 1941.godine. U srpnju 1992.godine u Zagrebu, u Obrtničkom restoranu na Mažuranićevom trgu, u vlasništvu Petra Pavičića, osnovano jeprvo Zavičajno društvo rasutih Boričevljana. Zavičajni klub žitelja župe Boričevac osnovan je 10.svibnja 1992.g.u Bjelovaru.

Rimo katoličkoj župi Rođenja Blažene Djevice Marije u Boričevcu pripadaju naselja; Brotnja, Bubanj MaLi, Bubanj Veliki, Donji Lapac, Doljani,Dobroselo, Glavica, Gornji Lapac, Kalati, Kulen Vakuf, Krnjeuša, Mišljenovac Veliki, Mišljenovac Mali, Ostrovica, Oraovac, Pištalska Draga, Poljica, Rudo Polje, Srb.

Današnja Udruga Ličana župe Boričevac registrirana je pri Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji sa sjedištem na adresi Boričevac 22, Boričevac u Donjem Lapcu.
Matični broj:03999068
Račun: HR 9323600001101842163
OIB: 35105436330

dosadašnji predsjednici

Mile Kovačević
Krešimir Pavičić
Nikola Kovačević Lujberov
Josip Babić Joja
Jadranka Matašin (Pavičić)
Marko Pavelić

Rekli su o nama

Novi list

Lički list

naši ciljevi

 Naši ciljevi su okupljanje protjeranih župljana župe Boričevac, njihovih potomaka i svih građana dobre volje, te ispravljanje nanesenih nepravdi od strane svih režima u prošlosti njihovim pretjerivanjem s ognjišta. Svih ovih godina trudili smo se u skladu sa mogućnostima obilježiti dan Male Gospe.
Ponosimo se početkom obnove crkve Rođenja Blažene Djevice Marije. Nastavak obnove ovisi o financijskim mogućnostima.

 Ive Došen Rijeka.
Članak "Boričevac, 21 godinu poslije Pročitaj više